فردا روز انتخاب است

عکس | نمای هوایی از مسابقات دوچرخه‌سواری در کالیفرنیا
سیامک قاسمی

عکس | نمای هوایی از مسابقات دوچرخه‌سواری در کالیفرنیا