بسیج همگانی برای مقابله با آسیب های اجتماعی

عکس | نمایش دوران اسارت رهبری در سریال «معمای شاه»
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: یک هزار و 500 نفر تحت پوشش بهزیستی در مراکز شبانه روزی خدمات دریافت می کنند و پرداخت هزینه نگهداری این افراد از طریق یارانه دولتی امکان پذیر نیست.

عکس | نمایش دوران اسارت رهبری در سریال «معمای شاه»