تسلیت تلگرامی حسام‌الدین آشنا به بی‌بی‌سی‌نشینان

عکس | موگرینی وارد تهران شد
انتخاب نوشت: مشاور رئیس جمهور معتقد است آنچه در مراسم تنفیذ گذشت ادامه یک “تصمیم چندجانبه” است.

عکس | موگرینی وارد تهران شد