سنای آمریکا به گزینه پیشنهادی ترامپ برای وزارت کشور رای اعتماد داد

عکس | مهناز افشار در پشت صحنه سریال «عاشقانه»
تسنیم نوشت:رایان زینک توانست رای اعتماد مجلس سنای آمریکا را به عنوان وزیر کشور به دست بیاورد.

عکس | مهناز افشار در پشت صحنه سریال «عاشقانه»