همه چیزهایی که باید درباره کسوف کامل هفته آینده بدانید

عکس | مهریه عجیب، عروس و داماد را به بیابان کشاند
روز دوشنبه، ۲۱ اوت، خورشیدگرفتگی کامل از نواری جغرافیایی از شمال غرب تا جنوب شرق آمریکا قابل مشاهده خواهد بود. سایر بخش‌های آمریکا شاهد گرفتگی نسبی خورشید توسط ماه خواهند بود.

عکس | مهریه عجیب، عروس و داماد را به بیابان کشاند