راست‌های افراطی با مخالفان خود در برلین درگیر شدند

عکس| لحظه آشتی‌کردن وزیر خارجه و نماینده خرمشهر
واحد مرکزی خبر نوشت: راستهای افراطی با تظاهرات کنندگان مخالف و صدها نیروی پلیس برلین به شدت مسلح درگیر شدند.

عکس| لحظه آشتی‌کردن وزیر خارجه و نماینده خرمشهر