آخرین وضعیت خرید و فروش ابزارهای نوین مالی

عکس | لبخند جهانگیری به شعارهای یکی از مخالفان در راهپیمایی روز قدس
شاخص کل فرابورس ایران از آغاز امسال بازدهی بیش از 3 درصدی را ثبت کرد و خردادماه نیز تقویت تامین مالی خصوصی بخش فرهنگ و هنر رقم خورد.

عکس | لبخند جهانگیری به شعارهای یکی از مخالفان در راهپیمایی روز قدس