حذف نماینده پایداری‌ها از ریاست یک کمیسیون تخصصی/ چند نماینده زن در هیات رئیسه کمیسیون‌ها

عکس | قایق‌سواری نخست وزیر کانادا در رودخانه نیاگارا
نتیجه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ها نشان می دهد 7 کمیسیون با کمترین تغییرات مواجه شده اند.

عکس | قایق‌سواری نخست وزیر کانادا در رودخانه نیاگارا