ارزش یک دلار در صنعت کشتیرانی

عکس | فسیل ۶۰۰ میلیون ساله شبیه به انسان در قطب شمال
مهر نوشت: موسسۀ تحقیقاتی کلارکسونز لندن برآورد کرده که به ازای یک اسکناس یک دلاری، یک تن کارگو در صنعت کشتیرانی بیش از ۱۰۰ مایل جابجا می‌شود.

عکس | فسیل ۶۰۰ میلیون ساله شبیه به انسان در قطب شمال