فیلم | بازیگری ترامپ در فیلم « تنها در خانه 2»

عکس | عجیب‌ترین پیراهن تاریخ فوتبال
ترامپ در زمان ساخت فیلم تنها در خانه 2، مالک هتل پلاتزا بود و در یکی از صحنه‌های فیلم بازی کرد.

عکس | عجیب‌ترین پیراهن تاریخ فوتبال