سایت لینکداین در روسیه فیلتر شد

عکس| ظریف دقایقی در پارلمان چک حاضر شد و مورد تشویق قرار گرفت
دادگاهی در مسکو حکم به فیلتر شدن سایت لینکداین داد.

عکس| ظریف دقایقی در پارلمان چک حاضر شد و مورد تشویق قرار گرفت

دانلود مستقیم تلگرام فارسی