دانشگاه تهران با کشورهای عضو اکو تفاهم‌نامه امضا کرد

عکس | سربند تجریش؛ ۵۵ سال قبل
دانشگاه تهران در حمایت از احیای تمدن و علوم اسلامی، با کشورهای عضو اکو تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

عکس | سربند تجریش؛ ۵۵ سال قبل