«سامسای عاشق» موراکامی به چاپ دوم رسید

عکس | سال ۱۳۴۰؛ وقتی برق به اهواز رسید
کتاب پنج میلی‌متری «سامسای عاشق» نوشته هاروکی موراکامی به چاپ دوم رسید.

عکس | سال ۱۳۴۰؛ وقتی برق به اهواز رسید