فیلم | حرکت عجیب یک راننده | خسارت زدن به خودروهای پارک شده!

عکس روز نشنال جئوگرافیک | بنای یادبود مبارزات انقلابی ضدژاپنی در کره شمالی
حرکت عجیب یک راننده و خسارت وارد کردن به خودروهای پارک شده در خیابانی در تهران را در ویدئوی زیر ببینید.

عکس روز نشنال جئوگرافیک | بنای یادبود مبارزات انقلابی ضدژاپنی در کره شمالی