عکس | اولین حضور علنی پادشاه عمان بعد از یک سال

عکس روز نشنال جئوگرافیک از خشک کردن ماهی در ویتنام
پادشان عمان جمعه شب در یک رژه نظامی در مسقط پایتخت عمان حضور پیدا کرد. این اولین حضور علنی وی از حدود یک سال قبل بوده است.

عکس روز نشنال جئوگرافیک از خشک کردن ماهی در ویتنام

دانلود رایگان اینستاگرام