هاشمی‌طبا: انصراف نداده‌ام؛ قصدی هم برای انصراف ندارم

عکس | روحانی با همراهی جهانگیری وارد ورزشگاه آزادی شد/ روحانی دوستت داریم…/ شعارهای هواداران
تسنیم نوشت:هاشمی ‌طبا گفت: قصدی برای انصراف از رقابت‌های انتخاباتی ندارم.

عکس | روحانی با همراهی جهانگیری وارد ورزشگاه آزادی شد/ روحانی دوستت داریم…/ شعارهای هواداران