تصویر کوبا بعد از فیدل!

عکس | رهبر انقلاب در کنار ضریح حضرت امام رضا(ع)
بدون شرح!

عکس | رهبر انقلاب در کنار ضریح حضرت امام رضا(ع)