فیلم |الله‌کرم:به اقتصاددولت نمره زیر صفر می‌دهم| زیباکلام:اقتصادایران تاظهور امام‌زمان درست نمی‌شود

عکس | رقص زیبای غروب در عکس روز نشنال جئوگرافیک
دو منتقد از دو جبهه مختلف وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را بررسی کردند. بخش هایی از مناظره حسین الله‌کرم و صادق زیبا کلام در کافه خبر را در فیلم زیر ببینید.

عکس | رقص زیبای غروب در عکس روز نشنال جئوگرافیک