مشاور رییس صداوسیما: تلویزیون بیش از ۸۳ درصد مخاطب دارد

عکس | دی‌میستورا با ظریف دیدار کرد
رییس حوزه ریاست صداوسیما، در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل روابط عمومی، بر اهمیت حفظ مرجعیت رسانه‌ای صداوسیما و ایجاد راهبردهای نوین ارتباطی برای حضور مؤثر در فضای رسانه‌ای تأکید کرد.

عکس | دی‌میستورا با ظریف دیدار کرد