یک میلیون و۵۳۵هزارخانوار در استان اصفهان سرشماری شد/۴.۳درصد غایب بودند

عکس | دیدار ظریف با سفرای جدید
مهر نوشت: معاون آمار و اطلاعات اداره کل برنامه و بودجه اصفهان با اشاره به سرشماری یک میلیون و ۵۳۵ هزار خانوار در استان گفت: ۴.۳ درصد از خانوارهای استان غائب یا تمایل به ارائه اطلاعات نداشتند.

عکس | دیدار ظریف با سفرای جدید