بررسی دلیل انتشار غیرقانونی نسخه بازبینی فیلم «عصبانی نیستم»

عکس | دیدار سفرای بنین، تایلند و مالزی با ظریف
رضا درمیشیان از ارائه نسخه فیلم«عصبانی نیستم» به افرادی غیر از شورای پروانه نمایش خبر داد.

عکس | دیدار سفرای بنین، تایلند و مالزی با ظریف