مدرسه‌ها باز شده، میان وعده های دانش آموزان را جدی بگیرید

عکس | دیدار اعضای روزنامه نیویورک‌تایمز با ظریف
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت نوع مواد غذایی که در بوفه مدارس عرضه می شود گفت: همین امر منجر به تدوین دستوالعمل پایگاه تغذیه سالم مدارس شد که در سال 93 به امضای وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و به کل مدارس کشور ابلاغ شد.

عکس | دیدار اعضای روزنامه نیویورک‌تایمز با ظریف