تصاویر | رأی دادن از زندان اوین | انتخاباتی که آزاد و در بند نمی‌شناسد

عکس دستجمعی هنرمندانی که در مدرسه شهدای رسانه رای دادند
انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای‌شهر با استقبال زندانیان در ندامتگاه اوین برگزار شد.

عکس دستجمعی هنرمندانی که در مدرسه شهدای رسانه رای دادند