دعوت جمشید مشایخی از هنرمندان برای محکومیت یک فاجعه انسانی

عکس | خانه کودکی ترامپ
مهر نوشت: جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در واکنش به فاجعه اخیر روستای میرزا اولنگ افغانستان از هنرمندان برای محکومیت این فاجعه انسانی دعوت کرد.

عکس | خانه کودکی ترامپ