رونمایی از تمبر دوازدهمین مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری /شوخی‌های روحانی در زمان امضای لوح

عکس | حضور دختر رئیس جمهور در مراسم تحلیف
رونمایی از تمبر دوازدهمین مراسم تحلیف ریاست جمهور از سوی سران سه قوه پایان‌بخش مراسم تحلیف بود.

عکس | حضور دختر رئیس جمهور در مراسم تحلیف