فیلم | این هم یک سلفی خطرناک | وقتی ماده شیر حمله می‌کند

عکس | جشن تولد حمید گودرزی در «نیوکاسل»
یک ماده شیر با حمله به مردی که می‌خواست با او عکس بیندازد فرق شیر با گربه را به او یادآوری کرد. مرد در نهایت با کمک نگهبان حیوان نجات یافت.

عکس | جشن تولد حمید گودرزی در «نیوکاسل»