استاندار البرز: دولت و ملت ایران برای ترویج علم مرزی قائل نیستند

عکس| تقدیر بخش خصوصی از وزیر امور خارجه
استاندار البرز با تاکید بر اینکه مردم و دولت جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای ترویج علم در سراسر منطقه و جهان دریغ ندارند، گفت: برای دانش نباید مرزی قائل شد.

عکس| تقدیر بخش خصوصی از وزیر امور خارجه