اروپا چطور می‌تواند سیلیکون ولی دیگری ایجاد کند

عکس | تصادف شدید نیسان‌وانت با کامیونت در بزرگراه امام علی(ع)
کشورهای اروپایی در فهرست جهانی برترین نوآورهای سال 2017 قرار دارند، 8 کشور از 10 کشور برتر در این قاره قرار دارند.

عکس | تصادف شدید نیسان‌وانت با کامیونت در بزرگراه امام علی(ع)