کنایه‌های کریمی در اینستاگرام ادامه دارد

عکس | ترامپ: با مرد موشکی کنار نخواهم آمد
علی کریمی پست جدیدی در صفحه‌اش منتشر کرد.

عکس | ترامپ: با مرد موشکی کنار نخواهم آمد