تداوم هوای آلوده در پایتخت تا روز جمعه

عکس | این جوان تونسی شهروندان برلینی را با کامیون زیر گرفت
ایسنا نوشت: نتایج پیش‌بینی آلودگی هوای تهران بیانگر افزایش غلظت ذرات معلق در روز جاری (پنجشنبه دوم دی‌ماه) نسبت به روز گذشته و برقراری شرایط نامطلوب کیفی هوا است و انتظار می رود این شرایط تا روز جمعه همچنان تداوم داشته باشد.

عکس | این جوان تونسی شهروندان برلینی را با کامیون زیر گرفت