دروازه‌بان استقلال اینگونه از خجالت پرسپولیسی‌ها درآمد: فعلا که خودتان چپید!

عکس | اولین حضور علنی پادشاه عمان بعد از یک سال
حسین حسینی واکنش تندی نسبت به پرسپولیسی‌ها داشته‌است.

عکس | اولین حضور علنی پادشاه عمان بعد از یک سال

نصب بیتالک