اخراج ۱۸۰۰ نیروی بخش سخت‌افزار اوراکل و خداحافظی تلخ با کارمندان سان

عکس| امام خمینی و یارانش مهرماه 1357 در عراق
بخش بزرگی از نیروی مهندسی در بخش سخت‌افزاری SPARC و همچنین مهندسان بخش سولاریس از کار بیکار شدند.

عکس| امام خمینی و یارانش مهرماه 1357 در عراق