حضور علی کریمی در تمرین نفت

عکس | اثر هنرمند فرانسوی در مرز آمریکا و مکزیک
سرمربی جدید نفت تهران خود را به تمرینات این تیم رساند.

عکس | اثر هنرمند فرانسوی در مرز آمریکا و مکزیک