نیروگاه‌های خورشیدی شناور روی آب؛ راهکار استراتژیک انرژی پاک برای ایران

عکسی کمتردیده شده حضور از زنان در امجدیه
قرار گرفتن نیروگاه‌های شناور خورشیدی بر بستری از آب, همچون دریاچه پشت سدها نه تنها احتمال قرار گرفتن صفحات خورشیدی در معرض آلاینده‌های هوا همچون گرد و غبار را کمتر می‌کند بلکه هزینه تمیز کردن این صفحات را نیز کاهش می‌دهد.

عکسی کمتردیده شده حضور از زنان در امجدیه