عکس| تقدیر بخش خصوصی از وزیر امور خارجه

عکس|رئیس سیا توییت خود خطاب به ظریف و اردوغان را حذف کرد
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان تقدیر کرد.

عکس|رئیس سیا توییت خود خطاب به ظریف و اردوغان را حذف کرد