تحول‌آفرینی از طریق ایجاد رقابت

عکس|حکم انتصاب رهبری به عنوان مسئول خدمه آستان قدس
پس از انعقاد قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی با توتال، مذاکرات ایدرو با رنو هم به نتیجه رسید و اکنون این خودروساز فرانسوی طی قراردادی با سازمان گسترش و نوسازی متعهد شده است.

عکس|حکم انتصاب رهبری به عنوان مسئول خدمه آستان قدس