عدم انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران/ رایزنی با وزارت کشور برای تسریع صدور حکم نجفی

عملیات مشترک ایران و ترکیه علیه پ.ک.ک تکذیب شد
ایسنا نوشت: عضو شورای شهر پنجم تهران از رایزنی با وزارت کشور برای صدور حکم شهرداری محمد علی نجفی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه اول شهریور خبر داد.

عملیات مشترک ایران و ترکیه علیه پ.ک.ک تکذیب شد