نجات یک قلاده شغال زخمی در جاده پلدختر- خرم آباد

عملیات اجرایی سد لیروک در لرستان آغاز می‌شود
رییس اداره محیط زیست پلدختر گفت: یک قلاده شغال که در جاده پلدختر- خرم آباد زخمی شده بود نجات یافت

عملیات اجرایی سد لیروک در لرستان آغاز می‌شود