امام ششم شیعه از مَنظر دانشوران اهل تسنن

عملکرد فوق‌العاده مهاجم فولاد ادامه دارد / حالا آقای گل ساسان نام دارد!
گزارش خبرآنلاین به نقل از منابع حدیثی و روایی را درباره اظهارات 13 تن از علماى نامدار اهل ‏سنت درباره جایگاه علمی و معرفتی امام صادق(ع) می خوانید:

عملکرد فوق‌العاده مهاجم فولاد ادامه دارد / حالا آقای گل ساسان نام دارد!