حادثه برای تعدادی از بستگان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در اردکان

عملکرد دولت در ثبات اقتصاد مثبت است
ایرنا نوشت: فرماندار اردکان یزد گفت: حال عمومی تعدادی از بستگان آیت الله هاشمی رفسنجانی که در مسیر این شهرستان دچار حادثه شدند خوب است.

عملکرد دولت در ثبات اقتصاد مثبت است