بازدید شهردار اردبیل و تنی چند از مدیران شهرداری از کارخانه آسفالت و سنگ‌شکن شهرداری اردبیل

عملکرد درخشان اردبیلی‌ها در حفظ و حراست از میراث مشترک دو ملت ایران و آذربایجان
شهردار اردبیل در معیت معاونت اداری و مالی شهرداری و تنی چند از مدیران مجموعه شهرداری با حضور در محل کارخانه آسفالت و سنگ‌شکن شهرداری اردبیل، ضمن بازدید از بخش مختلف این کارخانه در نشستی مشترک با مسوول و پرسنل به بررسی آخرین وضعیت کارخانه مذکور پرداخت.

عملکرد درخشان اردبیلی‌ها در حفظ و حراست از میراث مشترک دو ملت ایران و آذربایجان