خشکی و بی‌بارشی در ۱۳ استان/ بارش‌ها به ۵.۵ میلیمتر رسید

علی کریمی،شاکی جدید تراکتوری‌ها
تسنیم نوشت: از ابتدای مهرماه تا امروز ۱۳ استان ایران شاهد بارش حتی یک قطره باران هم نبودند و در حالی ۱۳ روز از مهر را پشت سر می گذاریم که بخش قابل توجهی از پهنه کشورمان خشک و بی بارش است.

علی کریمی،شاکی جدید تراکتوری‌ها