تصاویر | جشنواره شمع و نور در میانمار‎

علی دایی سفیر راهنمایی و رانندگی شد
در حالی که جهان از شدت جنایات بودائیان میانمار در حق اقلیت مسلمان این کشور در بهت و حیرت فرو رفته، بودائیان میانماری در شهر یانگون جشنواره نور برگزار کردند.

علی دایی سفیر راهنمایی و رانندگی شد