در سال تحصیلی آینده، مدارس تحت پوشش طرح نماد قرار می گیرند

علی خاکزادی: با ایجاد فروشگاههای زنجیره ای بزرگ،سوپر مارکت های کوچک به سمت نابودی پیش می روند
رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی دادگستری استان لرستان از اجرای طرح نماد در مدارس خبر داد و گفت : هدف کلی از اجرای این طرح توانمندسازی دانش آموزان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی از طریق مداخله به موقع و موثر با توجه به پیشگیری رشدمدار است.

علی خاکزادی: با ایجاد فروشگاههای زنجیره ای بزرگ،سوپر مارکت های کوچک به سمت نابودی پیش می روند