سلامت آب شرب دغدغه جدی مسئولان استان

علیرضا عسگری سرپرست شهرداری کرج شد
مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز گفت: مدیران ارشد استان در جلسه ستاد مقابله با آلودگی آب شرب استان ضمن بررسی خطراتی که سلامت آب شرب استان را تهدید می کند راهکارهای کنترل این تهدیدات را بررسی کردند.

علیرضا عسگری سرپرست شهرداری کرج شد