مراسم تحلیف و تعامل با جهان

علت غیبت فرمانده کل سپاه در مراسم تحلیف حسن روحانی
حضور مهمانان خارجی در مراسم تحلیف رئیس‌‌جمهور دوازدهم مورد توجه رسانه‌ها قرارگرفته است.

علت غیبت فرمانده کل سپاه در مراسم تحلیف حسن روحانی