فرهاد مجیدی سر بازیکن مظلومی هم به مشکل خورد!

علت حساسیت دندان بعداز خوردن ترشیجات
شماره 7 محبوب استقلالی‌ها به خاطر برزای از منصوریان انتقاد کرده‌است.

علت حساسیت دندان بعداز خوردن ترشیجات