پایان بررسی اصلاحیه قانون مطبوعات در دولت

علت حذف برنامه رادیویی قالیباف چه بود؟
ایلنا نوشت: اصلاحیه قانون مطبوعات هم‌اکنون در دولت با بررسی ۹۲ ماده خاتمه یافته است.

علت حذف برنامه رادیویی قالیباف چه بود؟