اعزام نخستین گروه اصحاب رسانه استان البرز به طرح کشوری ولایت

عطایی خبر داد: احیای نورپردازی و رنگ آمیزی زیرگذر طالقانی
مسئول بسیج رسانه استان البرز گفت: نخستین گروه از اصحاب رسانه این استان برای شرکت در طرح فرهنگی کشوری ولایت به تهران اعزام شدند.

عطایی خبر داد: احیای نورپردازی و رنگ آمیزی زیرگذر طالقانی

نصب تلگرام فارسی