دادستان کل کشور: فهرست دوتابعیتی‌ها را دوشنبه صبح به وزارت اطلاعات فرستادیم

عرضه ۱۲ موتومود جدید از سوی موتورولا
دادستان کل کشور از ارسال فهرستی از افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داد.

عرضه ۱۲ موتومود جدید از سوی موتورولا